ODBĚRNÁ MÍSTA


OBĚ BETONÁRNY MAJÍ SCHVÁLENÍ VÝROBY ŘSD.
Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky – dokumentaci obdrží zákazník po vyžádání na našich pobočkách.

POBOČKA SOKOLOV

HOFMANN BETON s.r.o., Sokolov
Chebská 2151, 356 01 Sokolov

PROVOZNÍ DOBA BETONÁRNY:
Výroba betonu je zajišťována PO – PÁ 7:00 - 15:00
Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku
betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a neděli.

POBOČKA CHODOV

HOFMANN BETON s.r.o., Chodov
Horní ulice, 357 35 Chodov

PROVOZNÍ DOBA BETONÁRNY:
Výroba betonu je zajišťována PO – PÁ 7:00 - 15:00
Po vzájemné domluvě je možné zajistit výrobu a dodávku
betonů v prodloužených směnách nebo o sobotě a neděli.

SORTIMENT NAŠICH VÝROBKŮ

Cementové potěry
pevnostní třídy CT-C7-F3 až CT-C30-F7 dle ČSN EN 13813 se zaručenou pevností (frakce do 4 mm)

Cementové potěry
třídy p.5 až p.35 dle PN

Kamenivo zpevněné cementem a cementové stabilizace

MCB - Mezerovitý beton

Vodostavební betony a speciální betony
- mrazuvzdorné a odolné ch.r.l.

Vyrábí betony typu C
ČSN EN 206+A1:2018; ČSN P 73 2404:2016, TKP 18 MDS (1/2016)

KVALITA NAŠEHO SORTIMENTU

Kvalita betonu odpovídá ČSN EN 206+A1:2017 a ČSN P 73 2404:2016 a je na něj vydáno prohlášení o shodě dle § 13 zák. č. 22/1997 Sb., ve znění zákona 71/200Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně doplnění některých zákonů a podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17050-1.

Výrobce neodpovídá za kvalitu výrobku v případě jeho dopravy, uložení a ošetření, které není v souladu s platnými ČSN a Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami společnosti Hofmann beton, s.r.o.

Výrobce je držitelem Certifikátu systému řízení výroby č.204/C6/2015/020-031631 vydaného TZÚS Praha, s.p., AO 204.

 

Kontrolní výrobní zkoušky kvality vyráběného betonu jsou prováděny akreditovanou zkušební laboratoří č. 1018.3 TZÚS Praha, s.p. - pobočka 0200 Č. Budějovice. Jako atest kvality jsou předávány souhrnné měsíční protokoly o kontrolních výrobních zkouškách pevnosti betonu v tlaku ve stáří 28 dnů.
 

Certifikace

Kontrola kvality a její dokladování je zahrnuto v ceně dodávky.

 

Inspekční zpráva o auditu způsobilosti betonárky byla provedena 1.6.2009, audit provedlo ŘSD ČR - správa Karlovy Vary.

 

Firma vytvořila a udržuje systém managementu jakosti, který splňuje všechny požadavky specifikované normou ČSN EN ISO 9001:2009 na systémy managementu jakosti pro předmět činnosti "výroba stavebních hmot a stavebních výrobků" a je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

MOŽNOSTI DOPRAVY

Počet dalších autodomíchávačů dle požadavků.

AUTODOMÍCHÁVAČE A SKLÁPĚČE

2× MIX 9 m³ (podvozek MAN, nástavba Stetter)
3× MIX 7 m³ (podvozek MAN, nástavba Stetter)
2× MIX 6 m³ (podvozek Tatra, nástavba Stasis)
4× Sklápěč 2 m³ (podvozek MAN)

ČERPADLA BETONU

1× Pumpa 24 m
(podvozek Mercedes, nástavba Schwing-Stetter)

1× Pumpa 39 m
(podvozek MAN, nástavba Schwing-Stetter)